Viivise arvutamine intressiga

Laen protsendita ID kaardiga laenu lepingu allkirjastamine. raha juba laekus, seega pole see enam viivitatud päev. Seda, et uus kokkulepe on kompromiss – ehk kokkulepe, mille käigus mõlemad pooled tegid järeleandmisi ja muutsid vaieldava olukorra vaieldamatuks, peab Riigikohtu hinnangul tõendama huvitatud pool ehk laenuandja. Viivise arvutamine intressiga. Kindlasti on enamik advokaate läbi aastate oma klientidele selgitanud, et intressi- ja viivisevõlalt nende kapitaliseerimisel intressi ja viivist nõuda ei ole lubatud. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Viivise arvutamine intressiga

. Kui ta seda tõendada suudab, on ka selline kokkulepe kehtiv, mis lubab nõuda viivist lisaks ka intressi tasumisega viivitamise eest. Selle reegli kohaldumist ei saa kunstlikult vältida vaid näiteks maksetähtaja pikendamisega ehk sisuliselt olemasoleva lepingu muutmisega. Isiklikus plaanis olen muidugi nõus, et nagu iga muu tasu, nii peaks ka raha eest maksta tuleva tasu maksmata jätmisel saama viivist nõuda. Seega ei saanud näiteks pank, kelle müüdavaks kaubaks on raha, nõuda viivist selle kauba eest maksmisele kuuluva tasu ehk intressi maksmisega viivitamise eest. Hüpoteeklaenu tagasimaksmine – kõik, mida pead teadma.

Viivise arvutamine maksmata töötasult -

. Viivise arvutamine intressiga. Kiirlaenufirmad ja protsendid. Kui Sul on ees täiesti ühene kohtupraktika, mis ütleb, et nii ei saa, siis proovi ikka, äkki Riigikohus ütleb, et nüüd saab.

Seadusjärgne viivisemäär alates 1. jaanuarist 2015

. Palju õnne advokaatidele! Natuke sarkasmi ka – muutumatus kohtupraktikas on kindel vaid see, et mitte miski ei ole kindel

Märkused