Tartu Hoiu-laenuühistu

Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ ja Noorte Ühistegevushoius „Ehitame Eestit!“ Ühistuliste tootlike tegevuste arendamiseks ja käigus hoidmiseks mõeldud hoius. Vaata kõiki uudiseid → Hoiused on kindel viis oma raha hoida.

Andro Roos (konverentsil "Riik ja ühistegevus")

. Ühistu liikmed on ühtlasi ka selle omanikud ja kliendid. Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed osalevad ühistu juhtimisel ja ühistu tegevuse üle järelevalve teostamisel. Tallinna HLÜ finantsteenused liikmetele Tallinna Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu liikmetele teenuste osutamine.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

. Tartu Hoiu-laenuühistu. Ühistu kõrgem organ on ühistu liikmete üldkoosolek. Ühistu tegutseb tulundusühistuna Eesti Vabariigi õigusaktide ning ühistu põhikirja alusel. Tartu Hoiu-laenuühistu. Hoiuse avamise avalduse saab täita SIIN Hoiustamise võimalused Tähtajaline hoius Võimalik teenida stabiilset intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka Kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes. Ühistu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium. Olgu see meie noortele esimene väike samm oma tulevase suure plaani elluviimiseks ja jõuliseks tagatiseks nende vanaduspäeviks. Majandustegevust alustame metsandusest, hiljem lisandub ka teisi valdkondi. Astu liikmeks või Tutvu põhikirjaga Eestis on paraku tekkimas ametkondlik ja piirkondlik omavoli läbi selle, et ametnik ei lähtu kehtivatest seadustest, vaid oma subjektiivsetest arvamustest. Kiirlaen uus.

Ühistegevuse pooltund

. Otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel üks hääl. Kui Te ei ole veel liige, siis on võimalik liikmeks astuda. Samas säilib liikmel võimalus raha ennetähtaegselt tagasi saada. Olete oodatud Ühistu jõulupeole Narvas, Tallinnas ja Tartus. Hoiuse avamine Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamiseks tuleb olla Ühistu liige

Märkused