Kuidas esitada Ekspressraha laenutaotlus?

Soovi korral võib ühing valida ka kõrgema kategooria. Viimaste osas on võimalik saldoandmike andmebaasi sisestatud andmed e-aruandluskeskkonda üle tuua. Vormide mittesobivuse korral võivad need ettevõtjad esitada eelnevalt koostatud aruande e-aruandluskeskkonnas pdf-formaadis.

Kuidas esitada hagiavaldust kohtusse? | Juristaitab

. Kas kiirlaenu tagasimakse kuupäeva on võimalik muuta?. Süsteemis allkirjastatakse ja registrile esitatakse ainult eestikeelne aruanne.

Kuidas esitada küsimus veebilehe „Jurist Aitab“ FOORUMIS.

. Kui ühing soovib koostada informatiivse inglise keelse aruande, tuleb aruande üldandmetes teha vastav valik. aastast peavad aruande e-aruandluskeskkonnas kohustuslikke vorme täites koostama likvideerimisaruande esitajad ning riigiraamatupidamiskohustuslased, kes esitavad rahandusministeeriumile saldoandmikke. Mida suurem on ettevõte, seda detailsemal kujul tuleb registrile esitatavas aruandes informatsioon avalikustada. Kui aruande allkirjastajal ID-kaart puudub, tuleks allkirjastamise etapis valida aruande kinnitamine ning allkirjastajate poolt paberkandjal allkirjastatud, skaneeritud aruanne või allkirjadeleht PDF-formaadis süsteemi üles laadida. Seejärel on võimalik paralleelselt täita nii eesti- kui ingliskeelseid vorme ning genereerida ka informatiivne ingliskeelne aruanne.

Töötuna arvele võtmise avalduse esitamine

.. Enne aruande esitamist on võimalik valida, kas aruanne esitatakse registrile kohe või hiljem. Kuidas esitada Ekspressraha laenutaotlus. Süsteemis on soovi korral võimalik valida kuupäev, millal aruanne automaatselt registrile esitatakse ning registris avalikult kättesaadavaks muutub. Aruande koostamisel saab märkida, kas aruande esitamisega soovitakse äriregistris juriidilise isiku kehtivate sidevahendite andmeid uuenda või mitte. Normide kohaselt jagatakse ettevõtjad nelja kategooriasse: mikroettevõtjad, väikeettevõtjad, keskmise suurusega ettevõtjad ja suurettevõtjad. Majandusaasta aruande lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tegevjuhtkond kiitis majandusaasta aruande heaks. Äriühingud peavad aruande lisamisel valima ühingu kategooria lähtuvalt ühingu näitajatest ja sellest, kui detailset aruannet esitada soovitakse. Iga kategooria kriteeriumid on sätestatud Raamatupidamise seaduses. Kuidas esitada Ekspressraha laenutaotlus. Lisandunud on kontrollid netovara vastavuse kontrollimiseks Muutunud on Audiitortegevuse seaduses sätestatud auditeerimise piirmäärad.

Märkused