Korduma kippuvad küsimused

Seepärast on kuumadel suvepäevadel üks kord päevas kasta liiga vähe. Ka võib muru väljanägemine nende segudega parandatud kohtades erineda oluliselt üldisest foonist. Kui mullatemperatuur on madalam, siis pikeneb ka seemnete idanemiseks kuluv aeg. See seemnesegu sobib muru rajamiseks ka päikesele avatud kuiva kasvukohta. Sellest madalam temperatuur aeglustab idanemist oluliselt. Kõige tavalisem on see, et võrreldes sügisega on muru kevadel lihtsalt hõredam. Tihti arvatakse, et kui päevas üks kord  kasta, siis on see muru tärkamiseks piisav. Minu raha EE laenu pakub vahel eriti. Kui muru on saavutanud normaalse tiheduse, siis võib niita jälle madalalt. Meie soovitus on: säilitage rahu ja jälgige, et muld oleks pidevalt niiske. Põhjusteks, miks muru seal kasvada ei taha, on vähene valgus ja liiv. Sularaha laenud käest kätte ilma sissetulekut tõestamatta. Eriti kehtib see kallimate seemnesegude puhul. Esimesel juhul on taimed talvest nõrgad ning seetõttu preparaadi toimele hästi vastuvõtlikud. Mida rohkem on neid liike segus, seda paremini muru varju ja põuda talub. Ei usu, et poes keegi riskiks müüa ebakvaliteetset seemet. Kui inimesel endal ei ole töötamist tõendavat dokumenti, siis palume tal pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole, kes omakorda aitab pöörduda arhiivi poole. Halvem on see, kui muru sisse on tekkinud tühjad laigud. Tunnistajaks saab olla inimene, kes on töötatud samas asutuses samal ajaperioodil ja kes saab enda töötamist dokumentaalselt tõendada. Olemas on ka  muru kasvu pidurdavaid kemikaalid kuid Eestis me ei ole neid veel müügil näinud. Enamikel aastatel hakkab muru kasvama aprilli viimasel dekaadil.. Kahjuks on just kastmine see, mida õigesti teha ei osata. Selline muru talub hästi tallamist, kuid spordi- ja mänguväljaku tallamiskoormusele see siiski vastu ei pea. Selleks sobivad mitmed umbrohutõrje preparaadid. Mõnel aastal on kevad nii külm kui ka kuiv. See ei ole  väga range reegel ja väetada võib  ka hiljem. Must mullapind kuumeneb päikese mõjul väga kiiresti ja mullas olev vesi aurub sealt ruttu välja. Selleks lepib meie töötaja inimese ja tunnistajatega eraldi aja kokku. Me ei tegele ainult segude müügiga, vaid kasutame neid  ka ise nii haljastuse kui ka muruvaiba põldude rajamisel. Kui mätas pikkustpidi maast lahti tõsta, ei tohi see  rebeneda, ega ammugi mitte katkeda. Kui koer pissib, siis satub mulda suur kogus lämmastikku. Seemnesegud on liigiliselt koosseisult üsna sarnased. Teiseks vigastab ta oma jooksmisega murutaimikut ka otseselt. Põhiline kriteerium on ostja enda silm. Murus oleksid sees nagu saared. NB! Varjumuru tallamiskindlus on universaalmuruga võrreldes nõrgem.Tinglikult võib erisegude alla paigutada ka “Kiirmuru”. Tööraamatute esitamiseks ajalist piirangut ei ole. Nagu nimetus juba ütleb, saab sellest seemnest uue muru väga kiiresti. Juhul, kui dokumendid ei ole säilinud ja see on Sotsiaalkindlustusameti töötajate abiga selgeks tehtud, on võimalik koos tunnistajate abiga enda töötamist tõendada. Madal mullatemperatuur on varakevadel peamine põhjus, miks muru tärkamine venib.Kui mulla temperatuuri ei ole meil võimalik reguleerida, siis mulla niiskust saab kastmisega mõjutada. Seemnesegu valikul tuleks tähelepanu pöörata seemnesegu koostisele. Pärast seda kuupäeva enam tööraamatu pidamise kohustust ei olnud. Kuna seda küsimust esitatakse väga tihti, siis tuleb vastus sellele ka veidi põhjalikum.Murude rajamiseks kasutatavate heintaimede seemnete idanemise aeg on väga pikk ja liigiti erinev. See on täiesti normaalne ja sellisel juhul ei ole vaja midagi erakorralist ette võtta. Lisaks on veel müügil segud hõrenenud murude pealt parandamiseks. Tihti on muruvaip ainuke võimalus, kuidas surnuaiale korralik muru saada. Vältimaks seemnete hukkumist, tuleks sellisel kevadel mulda aeg-ajalt kasta. Esimene väetamine tuleks seega teha maikuu esimesel nädal. Selline mätas kuivab kergesti ja juurdub halvasti. Väikelaen eraisikult. Kauplustes müüdavad uuendus- ja remontsegud annavad kiire, kuid kahjuks lühiajalise tulemuse, mistõttu nende kasutamist tühikute parandamiseks ei saa soovitada. Lumiseen on taimehaigus, mis võib hävitada kogu taimiku. Puuduseks on keskmisest tagasihoidlikum talvekindlus ja lühiealisus. Tööraamatu võib saata posti teel või tuua Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti. Neile kes seda ei tea, tooksin välja mõned indikaatorid, mida on kasulik seemnesegu valikul teada. Kas muld on niiske või kuiv, saab hinnata näpuga. Mõni aeglasemalt, mõni kiiremini. Spordimurudes on ta aga hea tallamiskindluse tõttu domineeriv liik. Need peavad ühte segusse võetavatel sortidel olema sarnased. Eriti soodustab sambla levikut kaaliumi vähesus mullas. Emase koera poolt korraga ühte kohta jäetav uriini  kogus on suurem kui isasel koeral.Kollased laigud kaovad muru seest aja jooksul ise. Kuna see liik taimikus kaua ei püsi, siis võib arvata, et mõne aasta möödudes teie muru kasv ka veidi aeglustub.Muru kasv aeglustub ka siis kui murule jätta andmata väetis, kuid reeglina kaasneb sellega  muru hõrenemine, umbrohtumine ja lõpuks  sammaldumine. Need on liigid, mida sisaldavad ka kõik meil poes müüdavad seemnesegud. Kellele muru niitmine on täiesti vastunäidustatud, peaks pöörduma Ehitusmaailma, Põrandapoodi jne. Parim aeg pritsimiseks on varakevadel, kohe kui muru on muutunud roheliseks. Selleks dokumendiks võib olla tööleping, käskkiri, korraldus, isiklik kaart, töötasuleht, töönimistu, teenistuskiri, teenistusleht, kolhoosi liikmeraamat, ametiühingu liikmekaart, tööettevõtuleping või muu tsiviilõiguslik leping. Enne seemnete külvi kratsitakse parandamist vajav koht raudrehaga mullaseks ja seejärel külvatakse sinna seeme.

STREAMIMISE MÕTE, ENERGILISUS, MIDA ÜLDSE STREAMIDA? TAGASISIDE

. Meie poolt pakutavatest murudest on kõige aegalsema kasvuga ‘Inglise muru’ ja ‘Eliitmuru’. Sügisel pritsides võimendab preparaadi toimet lähenev talv. Meie segudes on neid kõige rohkem Inglise ja Eliitmurus. Kinnitamata andmetel koosneb see üheaastasest raiheinast, punasest aruheinast ja aasnurmikast. Seetõttu omame selles vallas väga pikaajalist kogemust. Lihtsalt muru tärkamine viibib. Samuti on efektiivne septembri keskpaigas tehtav pritsimine. Toon siin ühe lihtsa näite. Mullakihi tüsedusest oleneb, kui palju tuleb Teil hiljem kulutada kastmisveele ja väetistele. Dokument peab sisaldama andmeid töötamise aja kohta. Geotekstiil hoiab ära liiva ja mulla omavahelise segunemise, kuid laseb läbi vee.Põlispuude all ja kuivas kasvukohas paiknevat muru tuleks niita tavalisest kõrgemalt. Kuid selle liigi osakaal on neis kahes segus täiesti erinev. Need segud tasub valida siis, kui on tegemist parasniiske või niiskema poolse mullaga ja kasvukoht on päikesele avatud või siis asub nõrgalt päikese eest varjatud kohas. Seemet võib riskivabalt külvata augustikuu keskpaigani. Seda näitab asjaolu, et seemnete idanevuse üle kurdetakse just väga põuastel suvedel.

Korduma kippuvad küsimused | Tallinna Ülikool

. Kuigi lämmastik on üks taimede  põhitoiteelement, on selle liiga suur kogus neile mürgine. Kui mätas rebeneb, viitab see nõrgalt arenenud juurkavale. See iseloomustab muru talvekindlust ja kestust. Kui segada need kaks segu omavahel, siis saame omaduste poolest midagi nende kahe vahepealset, mis ei sobi kasutamiseks ei varjulises kasvukohas ega ka spordiväljakul.Segude koostamisel arvestatakse ka sortide lehe laiuse ja värvi tooniga. Need idanemisperioodi pikkused on siiski väga tinglikud ning sõltuvad suurel määral õhutemperatuurist ja mullaniiskusest. Karjamaa raiheina eeltoodust suurem osakaal on õigustatud ainult spordimurude ja vana muru pealtparandamiseks mõeldud seemnesegudes.Teiseks tasub jälgida on aasnurmika osakaalu. Samas ei ole see ohtlik seemnele. Seetõttu tunneme hästi oma segude omadusi. Palume inimestel ise mitte Rahvusarhiivi poole pöörduda, siin aitab teda Sotsiaalkindlustusameti töötaja.

Kui näpp  torgata mulda, peab olema niiskust tunda.Kes pidavalt kasta ei suuda, ei tohiks teha seda üldse. See võib minna hiljem väga kalliks maksma. Sammal on haige muru sümptom. Samas tuleb pidada meeles, et kumbki neist kahest liigist ei püsi tugevalt tallatavas murus. Kui põhjust ei likvideerita, ilmub sammal kohe tagasi. Kui muru on alles rajamisel, siis soovitaksime kasutada Pallimuru seemet. Kuna aasnurmikas varjulistes kasvukohtades hästi ei püsi, võetakse seda varjumuru seemnesegusse väga vähe. Seemnest rajades, kulub selleks umbes üks aasta.Oht, et töö võib äparduda on kõige väiksem.Muruvaipa saab paigaldada maa sulamisest kevadel kuni uuesti külmumiseni sügisel. Ka tunnistajad peavad oma töötamist tõendama töölepingu, tööraamatu vms viisil. Üks oluline näitaja on ka mätta tugevus. Kuigi nimetus lubab palju, sobivad need segud ikkagi ainult poolvarju. Täisvarju taluvat muru ei ole olemas. Seal kasvatatakse pinnakattetaimi. Sinna tuleb külvata erisegu. Vaid mere läheduses asuvates kohtades võib külvata veel ka septembri alguses, sest seal püsib  sügisel ilm kauem soe.Elan Tallinnas suurte mändide all. Kevadel on mullas niiskust tavaliselt piisavalt, küll on aga muld külm, mis muudab idanemise aeglaseks. Muld kuivab enne kui jõuab soojeneda. Kvaliteetne muruvaip on tihe, ilma ubarohtudeta, ühtlase paksusega. Andmete sisestamiseks kulub umbes kaks kuud. Halb on vaid see, et umbrohud tärkavad ka kuivast mullast ning kuiva mulda keerutab üles tuul, kandes muruseemne sealt minema. Teistega võrreldes oluliselt kiiremini kasvav liik on karjamaa raihein. Samuti ei sobi see preparaat siis, kui murus soovitakse säilitada valget ristikut. Kui sul on tööraamat kadunud, siis tööstaaži tõestamiseks võib Sotsiaalkindlustusametile esitada muid töötamist tõendavaid dokumente. Kõik nad koosnevad valdavalt aasnurmikast, punasest aruheinast ja karjamaa raiheinast. Valget ristikut sisaldav “Koduõue muru” sarnaneb rohkem loodusliku muruga. Selle eeliseks on väike lämmastikväetise tarve, sest valge ristik seob lämmastikku  õhust ise. Seepärast ei tohiks see liik seemnesegus domineerida. Erinevad muru omadused saadakse liikide osakaalu muutmise teel segus. Kõige sagedamini esinev põhjus, miks külv ei tärka ongi see, et muld päeval kuivab ja juba idanenud seemnete idud hävivad. Lisatud on ka punast aruheina. Kuivas mullas ei juhtu seemnetega midagi ja sajuperioodi saabudes hakkavad nad idanema. Pigem võib olla põhjus külvijärgses kastmises või ka idanemiseks liialt madalas õhutemperatuuris. Eestisse sobivad kõige paremini aasnurmikarohked  segud. Lopsakas ja tihe taimik on lume all soodus pinnas lumiseene levikuks. Taimed ei suuda enne talve enam mürgist toibuda.  Suve keskel tehtav pritsimine annab tagasihoidlikuma tulemuse. Kollaste laikudega ollakse  hädas põhiliselt siis kui  peetakse emast koera. Erinevates seemnesegudes kasutatavatel sortidel võivad need omadused erineda. Selle tagajärjel ei saa juured enam hapnikku ja muru hõreneb. Karjamaa raihein täidab  kiiresti tühikud, kuid on talveõrn ja sellist muru tuleb sageli uuendada. Siin, ei olegi head lahendust. Kui muru kasvab väga kiiresti, siis võib kahtlustada, et Teie muru sisaldab palju karjmaa raiheina. Enamikel inimestel, kes on enne mainitud kuupäeva töötanud, on tööraamat olemas. Spordimurud kasvavad hästi ainult päikesepaistelises parasniiskes kasvukohas.Tugevalt tallatavasse kohta muru rajamiseks sobib hästi ‘Pallimuru’.Varju taluvad murud koosnevad peamiselt punasest aruheinast ja lamba-aruheinast, veidi on segus ka aasnurmikat.

Korduvad küsimused põhuplaatide kohta

. Kindlasti ei tohi anda väetist enne  muru kasvu algust. Tüüpilisemad tema leviku põhjused on liialt varjuline kasvukoht, vale niiterežiim, ülemäära tihe, niiske või happeline muld, aga ka liialt väike mulla toitainetesisaldus. Aeglasemalt kasvav on punane aruhein ja eriti selle puhmikuline – ja lühivõsundiline vorm. Selleks on Taimetoodangu Inspektsiooni poolne kontroll liialt range. Kõige kiiremini idaneb karjamaa raihein. Sambla tõrjumiseks tuleb likvideerida selle  tekkepõhjus. Väljakraapimine  üksi sambla levikut ei piira. Kui need on pisikesed, siis kasvavad need ise täis. See muru püsib ka siis dekoratiivne, kui teda lämmastikväetisega üldse ei väetata.Spordi- ja mänguväljakumuru peab olema tallamiskindel ning koosneb peamiselt aasnurmikast ja karjamaa raiheinast. aastat ja veel pensioni ei saa, siis hoia alles või too Sotsiaalkindlustusametisse. Liiva peal suudavad püsida ainult üksikud taimeliigid ja sedagi hõredalt.  Murutaimedest sobivad sinna kõige paremini lamba-aruhein ja punane aruhein. Müügil olevatest segudest võiksid sinna sobida ‘Varjumuru’ , ‘Inglise muru’ ja ‘Eliitmuru’.  Võib pöörduda ka otse meie poole ja paluda teha lamba-aruheina ja punane aruheina baasil spetsiaalne segu. Aasnurmikat kasutatakse nii “Varjumuru” kui “Pallimuru” seemnesegudes. Kõige laialdasemalt kasutatakse universaalseid seemnesegusid nagu näiteks “Koduõuemuru”, “Lustimuru” ja “Eliitmuru”. Soovitada võib ka järgmist tehnoloogiat: liiva pind kaetakse geotekstiiliga, mille peale laotatakse muld, kuhu külvatakse seeme või siiratakse muruvaip. Korduma kippuvad küsimused

Märkused