Coop Pank

Coop Pank. Üleminek SEPA maksetele veebruaris tõi kaasa pikemad kontonumbrid, aeglasema maksete liikumise ja senise püsikorralduse asendumise e-arve püsimaksega.

Coop Pank -

. Panga juhatuse viiendaks liikmeks nimetati maikuus Krediidipanga Läti filiaali juhataja Ieva Racenaja..

aastal hakkas Krediidipank oma kontorivõrku laiendama ning avas panga filiaalid Narvas, Jõhvis ja Haapsalus. aastal tulid kroonide asemel käibele eurod. Uueks juhatuse esimeheks sai Valmar Moritz. ID tuvastamine laen. Emissioon muutis olulisel määral Krediidipanga omanike struktuuri. Oktoobris asutati uus tütarettevõte AS Krediidipank Finants, mille eesmärgiks oli pakkuda kaasaegseid tarbijakrediidi lahendusi eraklientidele Eestis. aastal sõlmis Krediidipank koostöölepingu Vene pangaga Bank Moskvõ, mis võimaldas arendada Eesti-Vene vahelist kaubavahetust.

Coop Pank: Lõpuks üks kaart, millega on iga automaat tasuta 20s EST SUB

.

Avaleht | Coop

. aastal asutatud Eesti pangandusasutus. Intressita laenu andmine. aastal Tallinnas Nõmme harukontor. Oluliselt vähendati Läti filiaalis pakutavate teenuste hulka, prioriteediks jäid ärilaenud ja eraisikute hoiused. Suvel tõi pank välja uuenenud internetipanga. Üldkoosolek valis ka panga nõukogu uue koosseisu, kuhu kuuluvad senised nõukogu liikmed Ain Soidla, Jazeps Paplavskis ja Andreis Kuzins ning uute liikmetena Bank of Moscow juhatuse liikmed Aleksei Sõtnikov ja Pavel Gorbatsevich. Oma osaluse müüsid LBB-le Krediidipanga senised aktsionärid. Coop Pank. Laen teise isiku arvele. Kui BM aktsiate enamusosaluse omandas Venemaa suurpank VTB, siis osa tehingutest Krediidipanga aktsiatega vaidlustati. Teine panga suuromanik on Liongate Baltic Fund Ltd. aasta jaanuaris ostis Krediidipanga Liising Allied Irish Bank, p.l.c. Krediidipank võitis Maanteeameti konkursi Liiklusregistribüroode teenindamiseks. Aasta lõpuks jõudsid aktsionärid kokkuleppele vaidluse lahenduse osas. Kiirlaen ettevõttele laenu kaastaotleja õigused. Augustis hakkas pank pakkuma eraklientidele kuutasupõhist Arveldaja paketti, mille raames oli võimalik täiendava tasuta teostada kõiki enamlevinud pangateenuseid. Krediidipanga aktsionäride erakorraline koosolekul otsustati panga aktsiakapital konverteerida eurodesse. aastal avati filiaal Pärnu linnas ja teeninduspunkt Tallinna lennujaamas. Sügisest said kliendid võimaluse sooritada oste internetis Krediidipanga deebetkaardiga. aasta suurim õnnestumine oli uue väikelaenu – Sihtlaenu – turule toomine. Üks viiest universaalpangast Eestis. aastal avati filiaal Mustamäel Magistrali kaubanduskeskuses. aastat läbis pangasisene struktuurireform, mille eesmärgiks oli muuta seni pigem teenindusele suunatud organisatsioon rohkem müügile orienteeritud ettevõtteks. aastal muutus Krediidipanga strateegia Läti turul. aastal avati Maardu, Põhja-Tallinna Sõle ja Viljandi filiaal. Aktsionärid valisid pangale uue nõukogu koosseisus Ain Soidla, Aleksandr Evnevich, Boris Belyaev, Timur Dyakov ning Andrus Kluge. Krediidipanga nõukogus vahetus üks liige – Alexander Evnevichi asemele valiti Arthur Klaos. aastal suri Krediidipanga asutaja ja nõukogu esimees Rein Otsason ning uueks nõukogu esimeheks valiti Ain Soidla. Panga suurimaks aktsionäriks sai taas Bank Moskvõ

Märkused